Polityka prywatności


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych poprzez serwis www.aleksandrabialas.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Aleksandra Białas Fotografia, Wola Grzymkowa 27a, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP 7321995579.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi danych opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym poprzez kontrolowanie ich wykonywania i bieżące sprawdzanie ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, przede wszystkim Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO).

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz Pliki cookies).

6.  Dane podane w formularzu są  przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu przedstawienia oferty przez Administratora.

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje w każdym momencie wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres prowadzenia przez niego działalności, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje ze świadczonych usług, co spowoduje trwałe usunięcie danych z bazy.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Pliki cookies (ciasteczka)

Serwis internetowy www.aleksandrabialas.pl korzysta z tzw. "cookies" oraz innych technologii identyfikacji.
"Cookie" to niewielki plik tekstowy, służący na przykład do gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, ponieważ za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Niektóre "cookies" i inne technologie śledzenia wykorzystuje się do wywoływania danych osobowych podanych wcześniej przez użytkownika strony internetowej.
Technologie śledzenia mogą zapisywać takie informacje jak: nazwa domeny internetowej lub hosta, adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, sekwencje klawiszy oraz datę i porę (czas) odwiedzin naszej strony oraz ilość kliknięć, które są pomocne w statystycznej analizie trendów, lepszemu administrowaniu stroną i jej ciągłemu ulepszaniu i pozycjonowaniu. Służy to jedynie stałemu podnoszeniu jakości naszej strony oraz statystycznej analizie zainteresowania poszczególnymi produktami oferowanymi przez naszą firmę. Do analiz jest wykorzystywana platforma Google Analytics.
Adres IP oraz inne informacje nie są w żaden sposób łączone z jakimikolwiek innymi informacjami umożliwiającymi identyfikację personalną.
Jeśli nie chcecie Państwo aby Wasze działania były monitorowane przez Google Analytics – proponujemy wyłączyć obsługę JavaScript w swojej przeglądarce oraz zablokować pliki cookies.

2018 (c) Aleksandra Białas FOTOGRAFIA - Wszystkie prawa zastrzeżone